struka(e): matematika

neprekidna funkcija (neprekinuta funkcija, kontinuirana funkcija), matematička funkcija f(x) koja se postupno, bez prekida i bez skokova, mijenja pri malim promjenama argumenta x u promatranom području. Funkcija y = f(x) neprekidna je za vrijednost x = a ako broj a pripada području definicije funkcije te ako limes funkcije postoji i jednak je f(a). Ako je funkcija zadana i neprekidna za sve vrijednosti x u nekom intervalu od a do b, tada se naziva neprekidnom u tom intervalu. Funkcija koja je neprekidna u cijelom području definicije naziva se posvuda neprekidnom funkcijom, npr. f(x) = sin x. Apsolutno neprekidna funkcija neprekidna je u cijeloj svojoj domeni. Graf neprekidne funkcije je neprekidna krivulja. Prekidna funkcija ima najmanje jednu točke prekida, npr. f(x) = tan x ili razlomljene funkcije P (x)/Q (x) za Q (x) = 0 i dr.

Citiranje:

neprekidna funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/neprekidna-funkcija>.