struka(e): religija
Nikola I., sv.
papa od 858. do 867
Rođen(a): Rim, oko 800.
Umr(la)o: Rim, 13. XI. 867.

Nikola I., sv. (lat. Nicolaus), papa od 858. do 867 (Rim, oko 800Rim, 13. XI. 867). Teolog i pravnik. Nastojao je ojačati papinsku vlast u Crkvi i prema svjetovnoj vlasti. Posredovao u sporu između Istočne i Zapadne crkve, podržao carigradskoga patrijarha Ignacija i izopćio Focija. U učvršćenju papinskoga primata služio se Pseudoizidorovim dekretima (→ dekretali). U vezi s pokrštenjem Bugarâ napisao je Odgovor na pravna pitanja Bugarâ (Responsa ad consulta Bulgarorum). Nikola I. bio je prvi veliki predstavnik srednjovjekovnoga papinstva, preteča Grgura VII. i Inocenta III.

Citiranje:

Nikola I., sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/nikola-i-sv>.