struka(e): matematika

okomica, pravac koji siječe drugi pravac pod pravim kutom. Ako pravac siječe pramen pravaca u njihovu središtu pod pravim kutom, onda je on okomica na ravninu koja je definirana tim pramenom pravaca. Okomica na tangentu krivulje ili tangencijalnu ravninu plohe naziva se normalom.

Citiranje:

okomica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/okomica>.