struka(e): matematika

ortogonalnost (prema grč. ὀρϑογώνιος: pravokutan), u matematici, svojstvo međusobne okomitosti dviju veličina.

Ortogonalnost vektora: vektori a i b ortogonalni su ako im je skalarni produkt jednak nuli: a · b = 0.

Ortogonalnost funkcija: funkcija φi(x) ima svojstva ortogonalnosti u intervalu (a, b) ako u odnosu na funkciju φk(x) vrijedi: ortogonalnost 1.jpg, za i ≠ k.

Ortogonalnost s težinom svojstvo je dviju svojstvenih funkcija y1(x) i y2(x) neke diferencijalne jednadžbe koje odgovaraju svojstvenim vrijednostima λ1 i λ2, tj. funkcije toga niza međusobno su ortogonalne na intervalu (a, b) ako vrijedi ortogonalnost 2.jpg. Veličina ρ(x) određuje svojstvo ortogonalnosti s težinom.

Ortogonalnost pravaca i ravnina → okomica

Citiranje:

ortogonalnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ortogonalnost>.