struka(e): matematika

osmerokut (oktogon grč. ὀϰτάγονον), višekut s osam stranica, osam kutova i osam vrhova. Ima 20 dijagonala, a zbroj njegovih unutarnjih kutova iznosi 1080°. Pravilni osmerokut ima kutove među stranicama od 135°. Ploština pravilnoga osmerokuta stranice a je P = 2 (1 +  2 a² ≈ 4,828 a².

Citiranje:

osmerokut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/osmerokut>.