struka(e): biologija
Palade, George Emil
američki citolog rumunjskoga podrijetla
Rođen(a): Iaşi, 19. XI. 1912.
Umr(la)o: Del Mar, California, 7. X. 2008.

Palade (amer. izgovor [pəlα:'di], rum. [pala'de]), George Emil, američki citolog rumunjskoga podrijetla (Iaşi, 19. XI. 1912Del Mar, California, 7. X. 2008). Diplomirao medicinu 1940. na Sveučilištu u Bukureštu. Od 1946. djelovao u SAD-u, na Rockefellerovu institutu za medicinska istraživanja (danas Rockefellerovo sveučilište) u New Yorku. Bio je profesor stanične biologije na Rockefellerovu sveučilištu (1958–73), Sveučilištu Yale (1973–90) i Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu (od 1990–2001). Otkrio je da su mikrosomi, za koje se mislilo da su dijelovi mitohondrija, zapravo dijelovi endoplazmatskoga retikuluma te da sadrže znatnu količinu ribonukleinske kiseline (RNK), zbog čega su poslije nazvani ribosomima. Za istraživanja na području stanične biologije s A. Claudeom i C. de Duveom dobio je 1974. Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:

Palade, George Emil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/palade-george-emil>.