struka(e): fizika
ilustracija
PIROMETAR – 1. tijelo koje zrači, 2. toplinsko zračenje, 3. objektiv, 4. zaslon za podešavanje, 5. polupropusno zrcalo, 6. okular, 7. zaštitni filtar, 8. termoelement, 9. pojačalo, 10. mjerni instrument

pirometar (piro- + -metar), instrument za mjerenje visokih temperatura, najčešće u pećima za taljenje materijala ili za pečenje keramike. Najvažniji su tipovi termoelektrični (za temperature do 1600 °C), optički i radijacijski (za temperature do 3000 °C). Termoelektrični pirometar radi na principu mjerenja napona termočlanka, izravno izloženog utjecaju topline, a mjerni instrument baždaren je tako da pokazuje temperaturu. Optički i radijacijski pirometar temelje se na ovisnosti zračene energije zagrijanoga tijela o njegovoj temperaturi. Optički pirometar s pomoću filtra propušta samo određeno područje zračenja i služi uspoređivanju boje toga zračenja s užarenom volframovom niti. Struja kojom se žari nit može se varirati promjenama napona, a instrument koji mjeri struju baždaren je u temperaturnim stupnjevima. Temperatura se očitava kada se boja zračenja i niti izjednače. Kod radijacijskoga pirometra energija zračenja dovodi se s pomoću optičkog sustava na jedan kraj termočlanka. Instrument koji mjeri napon toga termočlanka baždaren je u temperaturnim stupnjevima. (→ termoelement)

Citiranje:

pirometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pirometar>.