struka(e): matematika

Pitagorine trojke (Pitagorini brojevi) (po Pitagori), trojke prirodnih brojeva x, y, z, koji zadovoljavaju diofantsku jednadžbu x² + y² = z². Sva rješenja te jednadžbe, a to znači i sve Pitagorine trojke, dane su sa: x = m² – n², y = 2mn, z = m² + n², gdje su m i n proizvoljni prirodni brojevi za m > n. Tako se npr. za m = 2, n = 1 dobiva Pitagorina trojka 3, 4, 5, a za m = 3, n = 2, trojka 5, 12, 13. Svaka trojka Pitagorinih brojeva može se interpretirati kao duljine stranica nekoga pravokutnoga trokuta. Postoji 16 primitivnih (brojevi nisu djeljivi istim brojem) Pitagorinih trojki u kojima su brojevi manji od 100: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 40, 41), (11, 60, 61), (12, 35, 37), (13, 84, 85), (16, 63, 65), (20, 21, 29), (28, 45, 53), (33, 56, 65), (36, 77, 85), (39, 80, 89), (48, 55, 73), (65, 72, 97).

Citiranje:

Pitagorine trojke. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pitagorine-trojke>.