struka(e): kemija
Polanyi, John Charles
kanadski kemičar madžarskoga podrijetla
Rođen(a): Berlin, 23. I. 1929.
ilustracija
POLANYI, John Charles

Polanyi [pɔlα:'n·ji], John Charles, kanadski kemičar madžarskoga podrijetla (Berlin, 23. I. 1929). God. 1933. obitelj mu se iz Njemačke iselila u Veliku Britaniju. Diplomirao je (1949) i doktorirao (1952) na Sveučilištu u Manchesteru. Od 1952. istraživač je u laboratoriju Nacionalnog istraživačkoga savjeta u Ottawi, od 1956. je predavač, a od 1962. profesor kemije Sveučilišta u Torontu. Istaknuo se istraživanjem kemijske dinamike, studijem raspodjele energije između kemijskih vrsta nastalih nakon sudara i sudjelovanja u reakciji. Razvio tehniku tzv. infracrvene kemiluminiscencije, koja se osniva na opažanju da molekule nakon pobuđivanja emitiraju infracrveno zračenje. Za ta je istraživanja 1986. podijelio Nobelovu nagradu za kemiju s D. R. Herschbachom i Y. T. Leejem. Od 1992. dopisni je član HAZU.

Citiranje:

Polanyi, John Charles. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/polanyi-john-charles>.