struka(e): fizika

relativna magnetska permeabilnost (znak μr), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku propusnost tvari u odnosu na magnetsku permeabilnost vakuuma; količnik je magnetske permeabilnosti μ i magnetske permeabilnosti vakuuma μ0, tj. μr = μ/μ0. Mjerna jedinica relativne magnetske permeabilnosti jest broj jedan.

Relativna magnetska permeabilnost dijamagnetičnih tvari nešto je manja od 1, npr. relativana je magnetska permeabilnost vode 0,999 991, srebra 0,999 997 5, bakra 0,999 994. Relativna magnetska permeabilnost paramagnetičnih tvari nešto je veća od 1, npr. platine 1,000 265, aluminija 1,000 008 2, zraka 1,000 000 37, a relativna magnetska permeabilnost feromagnetičnih tvari značajno je veća od 1, npr. relativna je magnetska permeabilnost čistog željeza 5000, a mi-metala (slitina od 77% nikla, 16% željeza, 5% bakra, 2% kroma ili molibdena) 50 000 do 80 000.

Citiranje:

relativna magnetska permeabilnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/relativna-magnetska-permeabilnost>.