struka(e): fizika

magnetska permeabilnost vakuuma (magnetska konstanta) (znak μ0), prirodna konstanta magnetske permeabilnosti za vakuum, koja iznosi: μ0 = 4π · 10–7 H/m (ili Vs/Am) ili μ0 = 12,566 370 614 · 10–7 N/A². Jednaka je recipročnoj vrijednosti umnoška dielektrične permitivnosti vakuuma ε0 i kvadrata brzine svjetlosti c u vakuumu: μ0 = 1/(ε0c²). Pojavljuje se u zakonima elektromagnetizma npr. u Ampèreovu zakonu. (→ magnetizam)

Citiranje:

magnetska permeabilnost vakuuma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/magnetska-permeabilnost-vakuuma>.