struka(e): matematika

sedmerokut (heptagon grč. ἑπτάγονον), višekut sa sedam stranica, sedam kutova i sedam vrhova. Ima 14 dijagonala, a zbroj njegovih unutarnjih kutova iznosi 900°. Pravilni sedmerokut ima kutove među stranicama od približno 129°. Ploština pravilnoga sedmerokuta stranice a je P = (7/4) a² cot (π/7) ≈ 3,634 a².

Citiranje:

sedmerokut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sedmerokut>.