struka(e): ekonomija

Siemens AG [zi:'məns a:ge:'], njemačka kompanija za proizvodnju elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda i sustava, sa sjedištem u Münchenu. Utemeljena je 1966. spajanjem Siemens & Halske AG, Siemens-Schuckertwerke AG (osnovano 1903) i Siemens-Reiniger-Werke AG (osnovano 1932). Prvu Siemensovu kompaniju Telegraphen-Bau-Anstalt von Siemens und Halske osnovali su 1847. u Berlinu Ernst Werner von Siemens i Johann Georg Halske za izgradnju telegrafskih instalacija i druge električne opreme. Kompanija je već 1855. otvorila podružnicu u Rusiji, a 1858. u Velikoj Britaniji. Današnja Siemensova djelatnost pokriva više područja elektrotehničke i elektroničke proizvodnje: telekomunikacije, industrijsku automatizaciju i građevinsku tehnologiju, sustave za proizvodnju, prijenos i raspodjelu električne energije, medicinsku opremu i sustave i dr. U 2015. s 348 000 zaposlenih ostvario je 75,6 milijarda eura prihoda, a u 2019. s 383 000 zaposlenih ostvario je 86,8 milijarda eura prihoda.

Citiranje:

Siemens AG. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/siemens-ag>.