struka(e): meteorologija
ilustracija
STANDARDNA ATMOSFERA

standardna atmosfera (ISA) (akronim od engl. I[nternational] S[tandard] A[tmosphere]: međunarodna standardna atmosfera), međunarodno prihvaćen model stanja atmosfere (od 1920) i vertikalne raspodjele temperature i tlaka, do 90 km visine, koja se uzima kao svjetski prosjek vrijednosti tih veličina. Model polazi od pretpostavke da u atmosferi vrijede zakoni za idealne plinove i da je odstupanje svojstava realnih atmosferskih plinova od svojstava idealnoga plina maleno. Do danas se nekoliko puta prilagođavala točnijim mjerenjima, pogotovo na većim visinama.

Za stanje pri tlu definira se temperatura od 15 °C, tlak od 1013,25 hPa i gustoća zraka od 1,225 kg/m³. Temperatura zraka od tla do tropopauze opada za 6,5 °C/km, sve do visine od 11 km, gdje iznosi –56,5 °C, a ostaje nepromijenjena u sloju od daljnjih 9 km. Iznad toga temperatura zraka raste do visine od 47 km, gdje dosegne –2,5 °C i ostaje nepromijenjena sve do visine od 51 km, iznad koje ponovno opada sve do 84,852 km, gdje postiže vrijednost od –86,28 °C.

Vrijednosti temperature, promjene temperature, tlaka i gustoće zraka slojeva atmosfere (iz 1976)

Atmosferski sloj Nadmorska visina h (km) Promjena temperature (°C/km) Temperatura na dnu sloja T (°C) Tlak na dnu sloja p (hPa) Gustoća na dnu sloja ρ (kg/m³)
Troposfera 0–11 –6,5 +15,0 1013,25 1,225
Tropopauza 11–20 +0,0 –56,5 226,32 0,3639
Stratosfera 20–32 +1,0 –56,5 54,749 0,0880
Stratosfera 32–47 +2,8 –44,5 8,6802 0,0105
Stratopauza 47–51 +0,0 –2,5 1,1091 0,0020
Mezosfera 51–71 –2,8 –2,5 0,669 39  
Mezosfera 71–84,852 –2,0 –58,5 0,039 564  
Mezopauza od 84,852   –86,28 0,003 734  
Citiranje:

standardna atmosfera. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/standardna-atmosfera>.