struka(e): kemija
Suzuki Akira
japanski kemičar
Rođen(a): Mukawa, 12. IX. 1930.

Suzuki Akira, japanski kemičar (Mukawa, 12. IX. 1930). Studirao je kemiju i doktorirao (1959) u području organske kemije na Sveučilištu Hokkaido u Sapporu, gdje se i zaposlio kao asistent istraživač, te 1961. postao docent. Od 1963. do 1965. boravio u SAD-u na postdoktorskome studiju kod → H. C. Browna na Sveučilištu Purdue. Nakon povratka postao redoviti profesor na Sveučilištu Hokkaido, gdje je radio do umirovljenja 1994. Potom od 1994. do 1995. predavao u Okayami na Znanstvenome sveučilištu, a od 1995. do 2002. na Sveučilištu znanosti i umjetnosti Kurashiki. Za rad na paladijem kataliziranom unakrsnom sprezanju u organskim sintezama (Suzukijeva reakcija) s → R. Heckom i → E. Negishijem podijelio 2010. Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:

Suzuki Akira. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/suzuki-akira>.