struka(e): medicina
Szostak, Jack William
kanadski biokemičar engleskog podrijetla
Rođen(a): London, 9. I. 1952.

Szostak [šɔ'stæk], Jack William, kanadski biokemičar engleskog podrijetla (London, 9. I. 1952). Na Sveučilištu McGill u Montrealu 1972. diplomirao staničnu biologiju, a na Sveučilištu Cornell u SAD-u doktorirao 1977. iz biokemije. Od 1979. djelovao na Medicinskom fakultetu Harvardova sveučilišta, na kojem je od 1988. redoviti profesor. Od 1998. istraživač Medicinskog instituta Howard Hughes. S E. H. Blackburn istraživao je ulogu telomera u kvascima i praživotinji Tatrahymena termatophila. Pokazao je da gubitak aktivnosti enzima telomeraze dovodi do staničnoga starenja i smrti. Szostak je konstruirao prvi sintetski kromosom, kvaščev umjetni kromosom (YAC, od engl. yeast artificial chromosome). Bavi se i proučavanjem uloge RNK u evoluciji. Za otkriće načina na koji telomere i telomeraza štite kromosome, s Blackburn i C. W. Greider dobio je 2009. Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.

Citiranje:

Szostak, Jack William. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/szostak-jack-william>.