struka(e): ekonomija
Thaler, Richard
američki ekonomist
Rođen(a): East Orange, New Jersey, 12. IX. 1945.

Thaler [ϑẹi'ləɹ], Richard, američki ekonomist (East Orange, New Jersey, 12. IX. 1945). Diplomirao je 1967. na Sveučilištu Case Western Reserve te magistrirao (1970) i doktorirao (1974) na Sveučilištu Rochester, na kojem je započeo sveučilišnu nastavnu karijeru (1974–78). Predavao je ekonomiju i na Sveučilištu Cornell (1978–95), a od 1995. na Booth School of Business Sveučilišta u Chicagu. Pripadajući školi bihevioralne ekonomije (bihevioralnih financija) svoja je ekonomska istraživanja usmjerio proučavanju ekonomskoga ponašanja, kombinirajući ekonomske uvide s psihološkim, socijalnim, kognitivnim i emocionalnim uvjetovanostima ljudi u njihovu pristupu tržištu i ekonomskim odnosima. Za doprinose bihevioralnoj ekonomiji, odnosno za povezivanje ekonomskih i psiholoških analiza u procesu individualnog odlučivanja 2017. dobio je Nobelovu nagradu za ekonomiju. Glavna djela: Pobjednički smjer: paradoksi i anomalije ekonomskog života (The Winner’s Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life, 1992), Napreci u bihevioralnim financijama (Advances in Behavioral Finance, I–II, 1993–95), Kvaziracionalna ekonomija (Quasi Rational Economics, 1995), Loše ponašanje: stvaranje bihevioralne ekonomije (Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, 2015).

Citiranje:

Thaler, Richard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/thaler-richard>.