struka(e): ekonomija
Tobin, James
američki ekonomist
Rođen(a): Champaign, 5. III. 1918.
Umr(la)o: New Haven, 11. III. 2002.
ilustracija
TOBIN, James

Tobin [tọu'bin], James, američki ekonomist (Champaign, 5. III. 1918New Haven, 11. III. 2002). Diplomirao je (1939) i doktorirao (1947) na Harvardovu sveučilištu. Bio je profesor ekonomije na Sveučilištu Yale (1950–88). Dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju (1981) za doprinose analizi financijskih tržišta i njihova utjecaja na ponašanje poslovnoga svijeta i građana u pogledu trošenja novca. Znatno je pridonio analizi odnosa financijskih tržišta (vrijednosnih papira) i tržišta realne imovine (potrošnih dobara i kapitalnih proizvoda). Poznat je i po prijedlogu da se uvede porez na valutne transakcije kako bi se smanjila kolebanja financijskih tržišta koja izaziva međunarodni špekulativni kapital, te povećala autonomija država u vođenju ekonomske politike (tzv. Tobinov porez). Glavna djela: Relativni dohodak, apsolutni dohodak (Relative Income, Absolute Income, 1952), Nacionalna ekonomska politika (National Economic Policy, 1966), Potrošnja i ekonometrija (Consumption and Econometrics, 1975), Akumulacija imovine i ekonomska aktivnost (Asset Accumulation and Economic Activity, 1982).

Citiranje:

Tobin, James. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/tobin-james>.