struka(e): kemija
Todd, Alexander Robertus
škotski biokemičar
Rođen(a): Glasgow, 2. X. 1907.
Umr(la)o: Cambridge, 10. I. 1997.
ilustracija
TODD, Alexander Robertus

Todd [tɔd], Alexander Robertus, škotski biokemičar (Glasgow, 2. X. 1907Cambridge, 10. I. 1997). Doktorirao je u Frankfurtu na Majni (1931) i Oxfordu (1933). Radio je na sveučilištima u Edinburghu i Londonu, u Listerovu institutu za preventivnu medicinu, bio je profesor na sveučilištima u Manchesteru (1938–44) i Cambridgeu (od 1944). U središtu njegova znanstvenoga interesa bili su biološki važni prirodni spojevi; jedan je od pionira u istraživanju nukleinskih kiselina, bavio se prirodnim bojilima, kemijom vitamina i alkaloida, strukturom i sintezom nukleotida i njihovih koenzima. Bio je predsjednik Kraljevskoga društva u Londonu, Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC) i Savjetodavnog odbora za znanstvenu politiku britanske vlade. Za rad na istraživanju nukleotida i njihovih koenzima dobio je 1957. Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:

Todd, Alexander Robertus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/todd-alexander-robertus>.