struka(e): fizika

torzijska vaga, uređaj kojim se iznos neke sile određuje torzijskim naprezanjem niti s pomoću momenta sile. Prvi ju je konstruirao Charles Augustin de Coulomb, 1777. Sastoji se od vertikalne, na jednom kraju učvršćene metalne niti, na drugom kraju koje je obješena transverzalna šipka kao kod torzijskoga njihala. Za male zakrete šipke sila je razmjerna kutu torzije i može se opisati Hookeovim zakonom za torziju M = κθ, gdje je M moment sile koji prouzročuje uvijanje, κ torzijska konstanta koja ovisi o svojstvima niti a θ kut zakretanja. Torzijska vaga omogućava mjerenje djelovanja iznimno malih sila. Njome je Coulomb 1785. eksperimentalno utvrdio zakon privlačenja električnih naboja (→ coulombov zakon), a nešto kasnije (1798) je Henry Cavendish sličnom vagom vlastite konstrukcije odredio gravitacijsku konstantu.

Citiranje:

torzijska vaga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/torzijska-vaga>.