struka(e): fizika

moment sile (zakretni moment) (znak M), vektorska fizikalna veličina koja opisuje uzrok kutne akceleracije; vektorski umnožak sile F i kraka sile r, dakle: M = F × r. Može se izraziti kao umnožak momenta inercije I i kutne akceleracije tijela α, dakle: M = I α i kao derivacija kutne količina gibanja L po vremenu: M = dL/dt. Mjerna je jedinica momenta sile njutn metar (N m).

Citiranje:

moment sile. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/moment-sile>.