struka(e): pravo

UNICEF (akronim od engl. United Nations International Children’s Emergency Fund, od 1953. United Nations Children’s Fund), Fond Ujedinjenih naroda za djecu. Utemeljila ga je 1946. Opća skupština UN-a kao privremeno pomoćno tijelo sa sjedištem u New Yorku radi pružanja pomoći djeci u poslijeratnoj Europi i Kini. Djelokrug mu je proširen 1950. na pružanje pomoći djeci zemalja u razvoju, te 1953., kada je postao stalnim tijelom UN-a sa zadaćom trajna unaprjeđivanja položaja djece u svijetu. Djeluje kao specijalizirano tijelo UN-a sa zadaćom zajedničke pomoći u poboljšanju zdravlja, prehrane, odgoja i općega blagostanja djece u svijetu. Glavne su mu aktivnosti: prevencija i liječenje dječjih bolesti, prevencijski programi za zaštitu od širenja virusa HIV-a, isporuka hrane u područja zahvaćena elementarnim nepogodama i ratom, izgradnja škola, vrtića i dječjih ustanova, obrazovanje učitelja i nastavnika itd. Na čelu UNICEF-a izvršni je direktor, a glavno mu je upravno tijelo izvršni odbor od 36 članova, predstavnika država (vlada), što ih, obično na trogodišnji mandat, bira Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a. Misije UNICEF-a prisutne su u više od 190 država i teritorija podijeljenih na 7 glavnih regionalnih ureda. Glavni su izvori financiranja: doprinosi država članica, privatne donacije, prodaja publikacija, čestitki, dobrotvorni koncerti, športske manifestacije i dr. God. 1965. UNICEF je dobio Nobelovu nagradu za mir, a 1989. prihvatio je Konvenciju o pravima djeteta, koja potvrđuje pravo svakoga djeteta na uživanje najvišega mogućeg standarda zdravlja i liječenja.

Citiranje:

UNICEF. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/unicef>.