struka(e): astronomija | elektrotehnika

univerzalni instrument.

1. U astronomiji, teleskop s azimutskom montažom koji služi za mjerenje altitude i azimuta nebeskih tijela. Posebnost mu je u tome što je okularni dio teleskopa u vodoravnoj osi okomit na objektivni dio, tj. na smjer promatranja i na visinski krug. Za očitavanje visine i azimuta služe vertikalni i horizontalni krug s preciznom kutnom podjelom koja se očitava s pomoću mikroskopa. Teodolit je geodetski ili meteorološki prijenosni univerzalni instrument za mjerenje kutova (→ meridijanski krug).

2. U elektrotehnici, multimetar, digitalni ili analogni električni instrument koji služi za mjerenje više osnovnih električnih veličina kao što su električni napon, električna struja, električni otpor, električni kapacitet. Digitalni univerzalni instrument obično je voltmetar, koji ima mogućnost mjerenja i drugih električnih veličina. Slično je i s analognim instrumentom, najčešće s pomičnim svitkom i stalnim magnetom, u kojem je za mjerenje izmjeničnih veličina ugrađen ispravljač. Pri uporabi univerzalnog instrumenta treba znati na kojoj osnovi radi i koju vrijednost mjerene veličine stvarno pokazuje. Posebno je to važno ako se on rabi za mjerenje istosmjernih veličina, a priključi se u izmjenični strujni krug, i obratno. Za mjerenje većih napona u instrumentu su obično ugrađeni predotpori, spojeni s njim serijski, a za mjerenje većih struja s njegovim se mjernim svitkom paralelno spajaju premosni otpornici. Izmjenični napon ili struja ispravljaju se serijskim spajanjem ispravljača u poluvalnom ili punovalnom spoju ispravljanja. Ovisno o ugrađenim elementima, univerzalni instrument katkad omogućuje mjerenje ili ispitivanje i nekih dodatnih veličina, poput ispitivanja dioda, elektrolitskih kondenzatora ili tranzistora.

Citiranje:

univerzalni instrument. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/univerzalni-instrument>.