struka(e): matematika

uzorak, u statistici, podskup osnovnoga statističkoga skupa izabran tako da se reprezentativnom metodom s pomoću njega mogu procijeniti svojstva svih elemenata osnovnoga skupa. Rabi se kad promatranje svih elemenata osnovnoga skupa nije moguće ili zahtijeva velike troškove.

Reprezentativni uzorak sadržava obilježja osnovnoga skupa i omogućava donošenje zaključka o cjelini. Što je obilježje koje se istražuje varijabilnije, to je reprezentativni uzorak veći. Ako nije poznat osnovni skup, ispituje se uzorak po uzorak, dok tako dobiveni skup uzoraka po svojim svojstvima (ponavljanje ili bliskost ispitivanih vrijednosti u odnosu na broj uzoraka) ne postane statistički opravdano smatrati reprezentativnim uzorkom. Takav je način čest npr. pri fundamentalnim ispitivanjima u prirodnim znanostima.

Slučajni uzorak čine elementi osnovnoga skupa izabrani slučajno.

Stratificirani slučajni uzorak čine skupine slučajno izabranih elemenata pojedinih podskupova osnovnoga skupa kojima je broj elemenata razmjeran broju elemenata podskupova osnovnoga skupa. Primjenjuje se pri istraživanju skupova koji sadržavaju po nekom svojstvu međusobno različite podskupove.

Kvotni uzorak čine skupine elemenata unaprijed zadanoga broja (kvote) elemenata određenih svojstava.

Prigodni (laboratorijski, namjerni) uzorak čine dostupni elementi osnovnoga skupa.

Citiranje:

uzorak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/uzorak>.