struka(e): matematika

reprezentativna metoda (metoda uzoraka), statistička metoda procjene svojstava nekoga statističkoga skupa kao što su aritmetička sredina, medijan, mod, standardna devijacija, varijanca itd. na temelju svojstava podskupa pojava izabranih u uzorak. Reprezentativna metoda uz najniže troškove daje dovoljno točne potrebne informacije o osnovnom skupu. Informacije o osnovnom skupu dobivene na temelju uzorka imaju odgovarajući stupanj pouzdanosti. Što su informacije pouzdanije, obično su veći troškovi procjene. Zato se u praksi uvijek traži kompromis između pouzdanosti i troškova procjene. Procjena nekoga parametra osnovnoga skupa na temelju uzorka daje približnu vrijednost toga parametra, obično izraženu u intervalu (interval povjerenja). Širina intervala povjerenja ovisi o unaprijed postavljenom zahtjevu za određenim stupnjem pouzdanosti. Stupanj pouzdanosti izražava se s pomoću vjerojatnosti.

Citiranje:

reprezentativna metoda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/reprezentativna-metoda>.