struka(e): lingvistika i filologija | matematika | metrologija | fizika | kemija
ilustracija
V, razvoj slova: 1. egipatski hijeroglif, 2. Spomenik kralja Meše, 3. feničko vau, 4. zapadnogrčko ipsilon, 5. latinska kvadratna kapitala, 6. latinska uncijala, 7. gotica

V. 1. Dvadeset i osmo slovo hrvatske abecede za labiodentalni sonant /v/, silabičnoga imena ve. Istoga je podrijetla kao i slova u i y, prema starosemitskomu vau, koji se, u obliku dvokrake vilice okrenute prema gore, bio upisivao za suglasnik blizak glasu /v/. U istočnim grčkim pismima to je slovo počelo označivati samoglasnik /ü/, a polukružnica se promijenila u dvije ravne linije koje se dodiruju pod oštrim kutom, odakle se jedna linija spuštala do dna slova (ipsilon). Nestankom te središnje linije uspostavljena je razlika prema ipsilonu i oblikovalo se slovo koje je u latinsku abecedu bilo preuzeto kao V. Od tada se u inačicama klasične latinice i upotrebljavao dugo za bilježenje dvaju glasova: samoglasnika /u/ i suglasnika /v/ (isprva bilabijala, poslije labiodentala), kao i njegova zaobljena inačica U. Tek u XVII. st. počela se jasno diferencirati u pismu uporaba V za suglasnik, a U za samoglasnik. I stari hrvatski pisci tim su slovom bilježili glas /u/ (npr. uerouali »verovali«, B. Splićanin 1495). Ćiriličko slovo  (vjedi) razvilo se prema grčkoj beti (Β), a i glagoljičko se – uz promjenu orijentacije (umjesto udesno, kružnice stoje prema gore) – može slično tumačiti.

Glas v u hrvatskom je standardnom jeziku zubnousneni (labiodentalni) sonant. Potječe od praslav. *v i indoeur. *w (npr. vjera < praslav. *věra); u nekim je slučajevima v- protetsko (npr. vonj < *on’), a pojavljuje se i u posuđenicama, npr. virtualan (< lat.), viola (< tal.), virman (< franc.), vaga (< njem.), vikend (< engl.) i dr.

2. U geometriji, znak (V) za volumen.

3. Znak (V) izvedene SI-jedinice volt.

4. U fizici, znak (v) za brzinu (latinski velocitas), znak (V) i obodnu brzinu.

5. Kemijski simbol (V) za vanadij.

6. U gramatici, kratica (V) za vokativ ili za glagol (lat. verbum).

7. Kratica (v.) za vidi.

8. U sustavu rimskih brojeva, znak (V) za broj 5.

Citiranje:

V. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/v>.