struka(e): fizika

obodna brzina (orbitalna brzina, tangencijalna brzina) (znak v), brzina gibanja neke materijalne točke (čestice ili svemirskoga tijela) ili dijela tijela koje se vrti na nekoj udaljenosti od osi rotacije. Smjer obodne brzine neprekidno se mijenja, a uvijek je okomit na os rotacije i polumjer putanje, tj. vektorski je produkt kutne brzine ω i radijvektora r, dakle: v = ω × r. Pri jednolikom kruženju iznos obodne brzine može se računati kao količnik opsega kružnice 2πr i perioda T, dakle: v = 2πr/T. Mjerna je jedinica obodne brzine metar u sekundi (m/s). Obodna je brzina neke točke na Zemljinu ekvatoru 465,1 m/s, obodna je brzina Mjeseca oko Zemlje od 1,08 do 0,97 km/s, a Zemlje oko Sunca 29,78 km/s.

Citiranje:

obodna brzina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/obodna-brzina>.