struka(e): elektrotehnika

varaktor (engl. varactor, prema variable reactance: promjenljiva reaktancija) (kapacitivna dioda ili varikap), poluvodička dioda kojoj se promjenom električnoga napona na njezinim kontaktima mijenja električni kapacitet. Radi u području reverzne polarizacije svojega pn-spoja i zato kroz nju teče zanemarivo mala električna struja. Promjenom napona na pn-spoju mijenja se širina osiromašenog područja (područje sa smanjenim brojem slobodnih nosilaca električnoga naboja), a time i električni kapacitet. Promjena električnoga kapaciteta reverzno polariziranoga pn-spoja svojstvena je svim poluvodičkim diodama, ali se kod klasičnih diodâ taj učinak nastoji potisnuti, dok se kod varaktora prikladnom izradbom povećavaju električni kapacitet i područje njegova ugađanja vanjskim naponom. Varaktori se izrađuju od galijeva arsenida ili silicija. U integriranim sklopovima koriste se ondje gdje je potreban elektronički promjenljivi kondenzator npr. u radio prijamnicima. (→ poluvodički elektronički elementi)

Citiranje:

varaktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/varaktor>.