struka(e): matematika

varijanca (kasnolat. variantia: raznolikost) (znak σ²), mjera disperzije mjerenih ili slučajnih varijabli; prosječni zbroj kvadrata odstupanja vrijednosti obilježja (veličine) od aritmetičke sredine. Za niz vrijednosti x1, x2, …, xN, gdje je N broj članova niza, kojima je aritmetička sredina:

varijanca 2.jpg,

varijanca je:

varijanca 3.jpg.

Pozitivni drugi korijen iz varijance mjera je odstupanja, a naziva se standardna devijacija. (→ teorija pogrešaka)

Citiranje:

varijanca. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/varijanca>.