STRUKE:

Clapeyron, Émile

Clapeyron [klapεʀ61533'], Émile, francuski fizičar i inženjer (Pariz, 21. ili 26. II. 1799Pariz, 28. I. 1864). Diplomirao (1821) na École des mines u Parizu. Djelovao kao profesor u Sankt Peterburgu (1820–30). Od 1858. član francuske Akademije znanosti. Proučavao razlike između realnoga i idealnoga plina. Prvi je obratio pozornost na Carnotovo načelo; analizirajući ga, prvi je primijenio grafičku metodu u termodinamici kojom je Carnotov kružni proces prikazao kao zatvorenu krivulju (1834). Postavio je termodinamičku jednadžbu koja je po njemu nazvana Clausius-Clapeyronova jednadžba. Plinske zakone objedinio je u plinsku jednadžbu pV = nRT, gdje je p tlak, V volumen, n broj molova, R plinska konstanta, a T apsolutna temperatura.

Citiranje:
Clapeyron, Émile. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12049>.