Čehoslovačka

ilustracija
ČEHOSLOVAČKA, teritorijalne promjene

Čehoslovačka, srednjoeuropska država 1918–39. i 1945–92. Nastala raspadom Austro-Ugarske Monarhije 28. X. 1918. Prvi predsjednik T. G. Masaryk (1918–35), potom E. Beneš (1935–38). Obuhvaćala je Češku, Moravsku, Slovačku, Sudete i dio karpatske Ukrajine. U vanjskoj politici oslanjala se na Francusku, pod čijim je utjecajem 1921. s Rumunjskom i Kraljevinom SHS stvorila Malu Antantu, koja je trebala osigurati versailleski poredak. Višenacionalna država pokušala je u unutarnjoj politici riješiti razlike stvaranjem »čehoslovačke« nacije, što je izazvalo nezadovoljstvo Slovaka i sudetskih Nijemaca. To je iskoristio A. Hitler i anektirao Sudete (Münchenski sporazum, 29. IX. 1938), a ubrzo okupirao ostatak države (16. III. 1939). Češka i Moravska postale su protektorat, dok je Slovačka stekla nominalnu neovisnost. Tijekom II. svjetskog rata u Londonu je djelovala privremena vlada koja je surađivala sa Saveznicima. Nakon rata Čehoslovačka je uspostavljena u svojim predratnim granicama kao unitarna država pod dominacijom SSSR-a do 1989. Predsjednik je ponovno E. Beneš (1946–48). God. 1948. svu su vlast preuzeli komunisti, Čehoslovačka je postala narodna republika s predsjednikom K. Gottwaldom. Pokušaj liberalizacije komunističkog sustava za A. Dubčeka 1968 (»komunizam s ljudskim licem«) okončan je nasilnom sovjetskom vojnom okupacijom. Potkraj iste godine Čehoslovačka je dobila novi ustav i postala saveznom republikom koju su tvorile Češka (s Moravskom) i Slovačka. Predsjednik države postao je G. Husák. Od 1987. počeli su snažni reformni procesi koji su doveli do višestranačja 1990. »baršunastom revolucijom«, koju su vodili građanski forum i V. Havel (predsjednik od 1989), a zatim do preimenovanja države u Češkoslovačku. Na izborima za savezni parlament sredinom 1992. u Češkoj je pobijedila koalicija građanskih stranaka (tzv. desni centar Václava Klausa), a u Slovačkoj nacionalistički pokret za neovisnost (vodio ga je Vladimír Mečiar). Tijekom 1992. dogovoreno je razdruživanje državne zajednice na Češku i Slovačku, što je službeno stupilo na snagu 1. siječnja 1993.

Citiranje:
Čehoslovačka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13233>.