TRAŽI DALJE:
STRUKE:

čvrsta tvar

čvrsta tvar (krutina), tvar u čvrstom agregatnom stanju. Čine ju čestice međusobno tako povezane da se opiru promjeni oblika i volumena (→ deformacija). Sve tvari u određenim uvjetima (na određenoj temperaturi i pod određenim tlakom) mogu prijeći u čvrsto stanje. Prema vrsti veza među česticama, čvrste tvari mogu imati ionsku, atomsku, molekularnu i metalnu strukturu (→ kemijske veze). Prema rasporedu čestica od kojih su građene, čvrste tvari mogu biti kristalne i amorfne.

Kristalne tvari imaju pravilno raspoređene strukturne jedinice u bilo kojem dijelu ili pravcu, prelaze u tekućine na određenoj temperaturi (talište). (→ kristali)

Amorfne tvari imaju neuređen i promjenljiv razmještaj čestica i po tome nalikuju tekućinama. S povišenjem temperature neuređenost se razmještaja povećava pa se postupno smekšavaju i tale. Proučavanjem čvrste tvari bavi se fizika čvrstog stanja.

Citiranje:
čvrsta tvar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13557>.