STRUKE:

dinamički sustav

dinamički sustav (grč. δυναμıϰός: snažan, jak; pokretljiv), sustav različitih čestica mase mi i vektora položaja ri (i = 1, 2, …, N) na koje djeluju unutarnje sile Fu i vanjske sile Fv. Kruto tijelo može se aproksimirati sustavom čestica stalnoga međusobnoga rasporeda. Unutarnje sile u sustavu čestica djeluju između čestica. Čestica mi, na primjer, djeluje na česticu mk silom Fuik. Trećim Newtonovim zakonom sile i protusile slijedi Fuik = −Fuki. Za svaku česticu može se napisati drugi Newtonov zakon. Pritom, ne razlikujući unutarnje i vanjske sile, za silu Fi koja djeluje na česticu mase mi vrijedi:

Fi = d/dt (mivi) = dpi/dt za i = 1, 2, …, N.

U sustavu čestica pojedinačne sile mogu se zbrajati. Prema trećem Newtonovom zakonu, unutarnje sile javljaju se u parovima i međusobno se poništavaju. Preostaju samo vanjske sile, tako da je zakon očuvanja količine gibanja u sustavu:

dinamički sustavi 2.jpg.

Zbroj vanjskih sila na sustav sitnih tijela jednaka je vremenskoj promjeni ukupne količine gibanja pu. Kada nema vanjskih sila, sustav je zatvoren, izoliran ili slobodan. Jednadžba očuvanja količine gibanja postaje d/dt (pu) = 0, iz čega slijedi: pu = konst. U zatvorenim fizikalnim sustavima ukupna je količina gibanja konstantna, bez obzira na međudjelovanja i procese koji se u njima događaju. Opći princip rješavanja problema dinamičkih sustava temelji se na uvođenju D’Alembertova načela i D’Alembertovih virtualnih sila, koje su iznosom jednake stvarnim Newtonovim silama, ali suprotna smjera.

Citiranje:
dinamički sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15222>.