STRUKE:

distributivnost

distributivnost (prema kasnolat. distributivus: koji se dijeli), svojstvo neke binarne matematičke operacije u odnosu prema nekoj drugoj binarnoj matematičkoj operaciji. Operacija množenja jest distributivna u odnosu prema operaciji zbrajanja ako su zadovoljeni uvjeti a · (b + c) = a · b + a · c i (a + b) · c = a · c + b · c. Npr. množenje brojeva distributivno je u odnosu prema zbrajanju; matematička operacija unije skupova distributivna je u odnosu prema matematičkoj operaciji presjeka i, obratno, presjek je distributivan u odnosu prema uniji. (→ asocijativnost; komutativnost)

Citiranje:
distributivnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15464>.