TRAŽI DALJE:
STRUKE:

eksponent

eksponent (lat. exponens: koji izlaže).

1. Zastupnik, predstavnik; osoba koja zastupa (javno ili skriveno) interese, gledišta i sl. neke skupine, ustanove, vlasti, stranke (eksponent međunarodne politike).

2. Izlagač; autor, priređivač, organizator, sudionik neke izložbe.

3. U matematici, broj koji pokazuje koliko puta treba neki broj ili izraz (bazu) sam sobom pomnožiti, tj. uzeti kao faktor (npr. eksponenti su broj 3 u izrazu 5³ i broj 4 u izrazu (a + x)4).

Ako je eksponent nekog matematičkog izraza pozitivan racionalni broj m/n onda je am/n = n am , ako je eksponent nekog matematičkog izraza jednak nuli onda je taj izraz jednak jedinici (a0 = 1), a ako je eksponent nekog matematičkog izraza negativni broj –r onda je ar = 1/ar. Eksponent može biti varijabla, funkcija, matrica i dr.

Citiranje:
eksponent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17441>.