TRAŽI DALJE:
STRUKE:

alkoholi

alkoholi, organski spojevi koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu za ugljikov atom, ako taj nije u sastavu aromatske jezgre; prema broju hidroksilnih skupina dijele se na jednovalentne, dvovalentne, trovalentne i viševalentne, a prema položaju ugljikova atoma na koji je ta skupina vezana mogu biti primarni, sekundarni i tercijarni. U homolognome nizu primarnih alkohola niži su članovi, prva četiri, tekućine, srednji (do 11 ugljikovih atoma) uljaste tekućine, a viši su čvrste tvari. Niži alkoholi miješaju se s vodom, viši se u vodi uopće ne otapaju. S kiselinama daju estere, s alkalijskim metalima alkokside, a oksidacijom prelaze u aldehide, ketone i organske kiseline. Svi alkoholi u kemijskoj nomenklaturi imaju nastavak -ol. Najpoznatiji je obični alkohol, koji se naziva i etanol, etilni alkohol, žesta i špirit (→ alkohol). Ostali su važniji alkoholi: metanol (metilni alkohol), propanol (propilni alkohol), pentanol (amilni alkohol) i trovalentni glicerol.

Citiranje:
alkoholi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1823>.