STRUKE:

Fourierov integral

Fourierov integral [fuʀjẹ'~] (po Josephu Fourieru), integral koji u stanovitom smislu predočuje funkciju (x) u obliku sume neizmjerno velikog broja titranja s neprekidno promjenljivom frekvencijom u; Fourierov integral daje razvoj funkcije u neprekidni spektar.

Fourierova transformacija 4.jpg

Uvjeti koje mora ispunjavati funkcija (x) da postoji Fourierov integral jesu: a) interval u kojem je funkcija definirana može se razdijeliti na konačan broj intervala u kojima je f (x) neprekidna i monotona te b) u svakoj točki prekida f (x) postoji f (x + 0) i f (x – 0) (Dirichletovi uvjeti), te ako integral Fourierova transformacija 5.jpg konvergira. Fourierov integral temelj je harmoničke analize periodičnih funkcija.

Citiranje:
Fourierov integral. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20311>.