STRUKE:

Heaviside, Oliver

Heaviside [he'visaid], Oliver, britanski fizičar (London, 18. V. 1850Torquay, 3. II. 1925). U mladosti se zbog gluhoće sam izobražavao. Time se mogu objasniti njegove neortodoksne metode i notacija (npr. vektorska), kojima je dao značajan prinos u primjeni matematike na teorijsko proučavanje električnih strujnih krugova i na poopćenje Maxwellove teorije elektromagnetizma. Predložio je novi sustav električnih i magnetskih mjernih jedinica, otkrio je jednu vrstu računa operatorima, a njegov rad u teoriji telefonije omogućio je komunikaciju na velikim udaljenostima. Kada se pokazalo da radiovalovi mogu doprijeti do udaljenih mjesta na površini Zemlje, Heaviside je pretpostavio da u atmosferi postoji električni vodljivi sloj koji omogućuje da se radiovalovi u njemu reflektiraju i prenose zakrivljenim putanjama umjesto da se šire pravocrtno u svemir. U svojoj Elektromagnetskoj teoriji (Electromagnetic Theory, I–III, 1894–1912) predvidio je postojanje ionosfere. Nešto prije njega do slična je otkrića došao irsko-američki inženjer elektrotehnike Arthur Kennelly, pa se po njima naziva Kennelly-Heavisideov sloj.

Citiranje:
Heaviside, Oliver. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24685>.