struka(e): fizika

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih pojava, objašnjava svjetlosne pojave i zakone optike te sve ostale vrste elektromagnetskih valova. Razvoj elektromagnetizma potaknuli su početkom XIX. st. svojim pokusima Hans Christian Ørsted (magnetna igla se zakreće u blizini električnoga vodiča kojim teče električna struja), André-Marie Ampère (magnetsko polje je posljedica gibanja električnih naboja) i Michael Faraday (elektromagnetska indukcija). Elektromagnetizam su proširili teorijskim radovima James Clerk Maxwell, koji je sve zakonitosti elektromagnetizma sažeo u četiri Maxwellove jednadžbe, pokusima i teorijskim radovima Hendrik Antoon Lorentz određujući silu (Lorentzova sila) kojom električno i magnetsko polje djeluju na električki nabijenu česticu u gibanju, Heinrich Rudolf Hertz, koji je dobio radiovalove s pomoću elektromagnetskog oscilatora i pokazao da su njihova brzina i refleksija, lom i polarizacija jednaki brzini, refleksiji, lomu i polarizaciji svjetlosti i Albert Einstein u specijalnoj teoriji relativnosti.

Veličine i mjerne jedinice u elektromagnetizmu

Veličina Mjerna jedinica
naziv znak naziv znak
dielektrična permitivnost ε farad po metru F/m
električna indukcija D kulon po kvadratnome metru C/m²
električna otpornost ρ om metar Ωm
električna polarizacija P kulon po kvadratnome metru C/m²
električna provodnost σ simens po metru S/m
električna snaga P vat W
električna struja I amper A
električna susceptibilnost χe broj jedan  
električna vodljivost G simens S
električni dipolni moment p kulon metar Cm
električni kapacitet C farad F
električni naboj q ili Q kulon C
električni napon U volt V
električni otpor R om Ω
gustoća električne struje J amper po kvadratnome metru A/m²
gustoća električnoga naboja      
po duljini λ kulon po metru C/m
po ploštini σ kulon po kvadratnome metru C/m²
po volumenu ρ kulon po kubnome metru C/m³
induktivnost L henri H
jakost električnoga polja E njutn po kulonu N/C
jakost magnetskoga polja H amper po metru A/m
magnetizacija M amper po metru A/m
magneton μ amper kvadratni metar Am²
magnetska indukcija B tesla T
magnetska permeabilnost μ henri po metru H/m
magnetska susceptibilnost χm broj jedan  
magnetski moment m amper kvadratni metar Am²
magnetski tok Φ veber Wb

Citiranje:

elektromagnetizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elektromagnetizam>.