TRAŽI DALJE:
STRUKE:

henri

henri (međunarodni naziv henry, po Josephu Henryju) (znak H), mjerna jedinica induktivnosti, izvedena jedinica Međunarodnoga sustava jedinica, definirana količnikom vebera i ampera (H = Wb/A). Induktivnost električne zavojnice je jedan henri ako pri jednolikoj promjeni jakosti električne struje od jednoga ampera u sekundi u njoj samoindukcijom nastaje električni napon od jednoga volta (H = V s/A).

Citiranje:
henri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24999>.