Irsko more

Irsko more, dio Atlantskog oceana između Velike Britanije na istoku i Irske na zapadu; obuhvaća oko 100 000 km². S otvorenim Atlantskim oceanom veže ga Sjeverni kanal na sjeveru i kanal Saint George na jugu. Obale su razvedene; veći su otoci Man i Anglesey. Irsko more leži unutar kontinentskoga šelfa; prosječna mu je dubina 61 m (najveća 272 m). Temperatura vode na površini iznosi u siječnju 5 do 9 °C, a u kolovozu 13 do 16 °C. Slanost se kreće od 32‰ do 34,8‰ (u kanalu Saint George). Amplituda morskih mijena najveća je na sjeverozapadnoj obali Engleske (oko 8,2 m), a najmanja (1,2 m) na jugoistočnoj obali Irske. Irsko more ima vrlo živ brodski promet. Liverpool, na istočnoj obali, ubraja se među vodeće luke u Engleskoj; Manchester je plovnim kanalom povezan s Irskim morem. Na zapadnoj obali leži Dublin, glavna irska luka. Ribolov (pretežno haringe i dubinske ribe). Fleetwood (60 km sjeverno od Liverpoola) ide u red glavnih engleskih ribarskih luka. Na irskoj strani značajna su ribarska središta Dun Loaghaire i Howth.

Citiranje:
Irsko more. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27859>.