STRUKE:

Kendall, Henry Way

ilustracija
KENDALL, Henry Way

Kendall [ke'ndəl], Henry Way, američki fizičar (Boston, 9. XII. 1926Wakulla Springs State Park, Florida, 15. II. 1999). Doktorirao (1955) na Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) u Cambridgeu gdje je i radio od 1967. Na Sveučilištu Stanford (1962–67) proučavao je građu protona i neutrona s pomoću sveučilišnoga elektronskoga linearnoga akceleratora. Za eksperimentalnu potvrdu kvarkovskoga modela hadrona s pomoću raspršenja elektrona na protonima i neutronima s Jeromeom Isaacom Friedmanom i Richardom Edwardom Taylorom dobio je Nobelovu nagradu za fiziku (1990). Bio je član Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1982).

Citiranje:
Kendall, Henry Way. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31191>.