TRAŽI DALJE:
STRUKE:

krug

krug, dio ravnine omeđen kružnicom uključujući i kružnicu. Promjer dijeli krug na dva jednaka polukruga. Kružni odsječak ili segment dio je kruga omeđen tetivom i jednim od pripadnih lukova. Kružni isječak ili sektor dio je kruga omeđen dvama polumjerima i pripadnim lukom. Kružni vijenac dio je kruga omeđen njegovom obodnicom i upisanom kružnicom sa zajedničkim središtem. Kut s vrhom u središtu kruga naziva se središnji kut; kut s vrhom na periferiji kojemu kraci sijeku periferiju u još jednoj točki naziva se periferijski ili obodni kut. Obodni kutovi nad istim lukom među sobom su jednaki i iznose polovicu središnjega kuta nad istim lukom. Opseg kruga izračunava se po formuli O = 2rπ, a ploština kruga po formuli: P = r²π (gdje je r polumjer kruga, a π = 3,14159…). Ploština kružnoga isječka izračunava se s pomoću formule Pi = r²πα/360°, gdje je α središnji kut zadanog luka u stupnjevima, a ploština kružnoga vijenca računa se po formuli: P = r1²π – r2²π, gdje je r1 polumjer obodnice a r2 polumjer upisane kružnice.

Citiranje:
krug. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34251>.