STRUKE:

Lee, David Morris

ilustracija
LEE, David Morris

Lee [li:], David Morris, američki fizičar (Rye, 20. I. 1931). Doktorirao (1959) na Sveučilištu Yale. Profesor na Sveučilištu Cornell u Ithaci (1959–2007). Bavo se fizikom niskih temperatura. Godine 1971. otkrio je suprafluidnu fazu helijeva izotopa ³He, za što je 1996. dobio Nobelovu nagradu za fiziku s Douglasom Osheroffom i Robertom Richardsonom.

Citiranje:
Lee, David Morris. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35818>.