STRUKE:

linearna algebra

linearna algebra (lat. linearis: koji se odnosi na crtu, prema linea: crta), grana matematike koja se bavi proučavanjem vektora, vektorskih prostora, matrica, linearnih transformacija i linearnih operatora, a služi i kao baza za jednostavna tretiranja geometrijskih problema. Razvila se u vezi s rješavanjem sustava algebarskih jednadžbi.

Citiranje:
linearna algebra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36643>.