STRUKE:

Lippmann, Gabriel

Lippmann [lipma'n], Gabriel, francuski fizičar luksemburškoga podrijetla (Hollerich, 16. VIII. 1845na putovanju morem, 12. VII. 1921). Doktorirao (1875) na Sorbonnei gdje je bio profesor (1878–1921). Bavio se teorijom elektriciteta; formulirao načelo o očuvanju elektriciteta, predvidio inverzni piezoelektrični efekt (Lippmannov efekt), proučavao elektrolite i dr. Otkrio je da površinska napetost žive ovisi o intenzitetu električnog polja i to mu je omogućilo da konstruira iznimno osjetljiv kapilarni elektrometar kojim je mogao mjeriti električni napon od 0,001 V. S pomoću interferencije izumio je prvi zadovoljavajući postupak za dobivanje fotografije u boji (1891), za što je 1908. dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Član francuske Akademije znanosti od 1886.

Citiranje:
Lippmann, Gabriel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36725>.