TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Meleagar

ilustracija
MELEAGAR

Meleagar (grč. Mελέαγρος, Meléagros), u grčkoj mitologiji, sin Eneja (prema nekima Aresa) i Alteje, junak iz Kalidona u Etoliji. Prilikom njegova rođenja Suđenice su prorekle da će živjeti dok ne izgori cjepanica što je već gorjela na ognjištu. Njegova je majka odmah izvadila cjepanicu i sakrila ju. Kada je poslije u lovu na kalidonskoga vepra Meleagar ubio njezina dva brata, ona je opet stavila cjepanicu u vatru, a Meleagar je nakon toga pao mrtav. Mit upućuje na moralne zakone iz doba matrijarhata, kada je ubojstvo brata (kao najbližega rođaka) tražilo krvnu osvetu i nad vlastitim sinom. Mit o Meleagru prvi se put javlja u Homerovoj Ilijadi, a poslije je doživio više verzija. Lov i ostali motivi oko Meleagra česti su u umjetnosti, osobito u slikarstvu na vazama od VI. st. pr. Kr. Kao građevna plastika motiv se javlja u reljefima (zabat Atenina hrama u Tegeji) i na rimskim sarkofazima iz carskoga doba. Jedan Skopasov kip Meleagra sačuvan je u rimskim kopijama.

Citiranje:
Meleagar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39989>.