TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mol

mol (skraćeno od molekula) (znak mol), mjerna jedinica količine tvari, jedna od sedam osnovnih mjernih jedinica Međunarodnoga sustava jedinica, količina tvari koja sadržava broj istovjetnih jedinki (atoma, molekula, elektrona ili drugih čestica) jednak broju atoma u 0,012 kg ugljikova izotopa 12C. Broj čestica u jednome molu je Avogadrova konstanta. (→ avogadro, amedeo)

Citiranje:
mol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41575>.