STRUKE:

neelementarne funkcije

neelementarne funkcije, funkcije koje se ne mogu opisati jednostavnim oblicima veze između vrijednosti argumenata i funkcije, kao što se mogu elementarne funkcije. Opisuju se s pomoću funkcionalnih jednadžbi, s pomoću diferencijalnih jednadžbi koje nije moguće riješiti kvadraturama, s pomoću graničnih prijelaza (npr. s pomoću redova ili beskonačnih produkata, s pomoću određenih integrala s jednom ili dvije promjenljive granice koji se ne mogu izraziti elementarnim funkcijama i dr.), te s pomoću nekih matematičkih formula. To su npr. funkcija y = |x| koja ima vrijednost –x za x ≤ 0, a x za x ≥ 0, funkcija neelementarne funkcije 1.jpg koja ima vrijednost 1 za |x| < 1, neelementarne funkcije 2.jpg za |x| = 1, 0 za |x| > 1, funkcija integralni sinus neelementarne funkcije 3.jpg

Citiranje:
neelementarne funkcije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43228>.