struka(e):

elementarne funkcije, pojedine specijalne funkcije matematičke analize koje vrlo često dolaze u primjenama i kojima su svojstva podrobnije ispitana. Odatle je pojam elementarne funkcije relativan; danas se među elementarne funkcije obično svrstavaju ove: polinomi i kvocijenti polinoma, potencije s općim eksponentom, trigonometrijske funkcije (sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans i kosekans), inverzne funkcije trigonometrijskih funkcija, arkus funkcije ili ciklometrijske funkcije (arkus sinus, arkus kosinus, arkus tangens i arkus kotangens), logaritamske funkcije i eksponencijalne funkcije, hiperbolne funkcije (hiperbolni sinus, kosinus, tangens i kotangens) te inverzne funkcije hiperbolnih funkcija, tzv. area funkcije (area sinus hiperbolni, area kosinus hiperbolni, area tangens hiperbolni i area kotangens hiperbolni).

Citiranje:

elementarne funkcije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elementarne-funkcije>.